In het kunstdepot vind je mijn oudere werk. Alle collecties zijn belangrijk geweest voor mijn groei als vrouw. Ze hebben me gebracht tot waar ik nu ben. Mijn bladeren en bloemen vertellen verhalen over het leven,

vrouw-zijn en de verbondenheid met de natuur.